Vítáme Vás na stránkách společnosti Vesa Česká Bělá, a.s.

Akciová společnost Vesa Česká Bělá existuje v současné podobě od roku 2008, kdy došlo ke sloučení Ronovecké akciové společnosti Kojetín a bramborářské šlechtitelské stanice Vesa v České Bělé. Z jedné strany tak navazuje na tradiční udržovací šlechtění brambor datující se již do čtyřicátých let 20.století a ze strany druhé je moderním a šetrně hospodařícím zemědělským prvovýrobcem plnícím též funkci udržování krajiny.

     Svoje podnikatelské aktivity vykonává na více než 1.100 hektarech orné půdy a luk ve zdravé oblasti Českomoravské vysočiny na 10 katastrech severně od Havlíčkova Brodu v nadmořské výšce přes 500 metrů.

    Činnost společnosti je zaměřena na tři nosné oblasti. V první řadě se jedná o udržovací šlechtění brambor, pěstování sadbových brambor vyšších stupňů s jednoznačnou preferencí původních českých odrůd vyšlechtěných ve společnosti Vesa Velhartice a rovněž o produkci a prodej kvalitních konzumních brambor. Vesa Česká Bělá je celostátně rozhodujícím producentem a dodavatelem speciální vyhlášené odrůdy Keřkovské rohlíčky, distribuované každoročně na vánoční trh.

     Zásadní roli v tržbách firmy hraje živočišná výroba spočívající především v produkci mléka, jehož jsou do mlékáren dodávány více než 2 milióny litrů ročně. Společnost rovněž prodává hovězí maso a zástavový skot. Část produkce rostlinné výroby tak nutně slouží k naplňování potřeb střediska živočišné výroby. V neposlední řadě je pak a.s. Vesa Česká Bělá zaměřena na další komodity rostlinné výroby, tedy z obilovin především pšenici, ječmen a nahý oves, a dále řepku, svazenku či kmín.

     Firma v současnosti zaměstnává více než 30 stálých pracovníků vykonávajících činnost na hospodářských střediscích v České Bělé, Kojetíně a Ždírci u Pohledu.

 

Získali jsme ocenění Regionální potravina 2016-2020

     Ocenění získala naše konzumní odrůda brambor Keřkovské rohlíčky. Tato česká historická rarita je originální svým rohlíčkovitým tvarem, sytě žlutou dužninou a výjimečně tuhou lojovitou konzistencí. Jako lahůdka je požadována především k přípravě vánočního bramborového salátu.

ZNAČKA REGIONÁLNÍ POTRAVINA OCEŇUJE TY NEJLEPŠÍ VÝROBKY Z KAŽDÉHO KRAJE

   Jedná se o projekt Ministerstva zemědělství a má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců.